top of page

Hur jobbar vi med hållbarhet?

Vi förstår att i dagens samhälle är hållbarhetsfrågor centrala, och här är en översikt över hur vi hanterar några av de mest aktuella frågeställningarna inom området, med fokus på materialval, återvinning, flammskyddsmedel, kemikaliekontroller och logistik.

iStock-1344923073 (2).jpg

Materialval:

Våra konstgjorda växter är konstruerade med omsorgsfullt utvalda material för att säkerställa hållbarhet och lång livslängd. Vi använder huvudsakligen plast, nylon, järntråd, betong, polyeten, polyester och polyesterväv. Dessa material ger inte bara produkter av hög kvalitet utan möjliggör även återanvändning och återvinning i framtiden.

Återvinning:

Vi är tydliga med vårt åtagande att minska vår koldioxidavtryck och är engagerade tillsammans med våra leverantörer för att integrera mer återvunna material i vår produktion. Även om majoriteten av våra produkter för närvarande inte består av återvunnet material, har vi framgångsrikt introducerat nya produkter som omfattar återvunnet material genom att innehålla upp till 35% återvunnen plast. 

Flammskyddsmedel:

Vi är noga med att minimera användningen av flammskyddsmedel och applicerar dem endast i specifika produkter, som våra julgranar. Vi ser över sammansättningen av dessa medel noggrant tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa överensstämmelse med höga säkerhetsstandarder och miljövänliga alternativ.

Kemikaliekontroller:

Vår dedikation till kvalitet inkluderar strikta kontroller av skadliga kemikalier. Våra leverantörer följer de strikta REACH-standardsättningen från Europeiska unionen. Detta är en viktig reglering som stärker skyddet för människors hälsa och miljön mot risker från kemikalier.

Logistik:

Vi strävar inte bara efter hållbarhet i våra produkter utan tar även ansvar för vår logistik. Med fokus på minimering av miljöpåverkan samlevererar vi så mycket som möjligt för att optimera våra leveranser. Detta inte bara minskar vårt koldioxidavtryck utan bidrar också till en mer effektiv och resurseffektiv distribution. Vidare är vi stolta över att erbjuda transparenta fraktpriser, vilket ger våra kunder klarhet och insyn i kostnaderna för leveransen. Genom att integrera hållbarhet i hela vår leveranskedja strävar vi efter att skapa en mer ansvarsfull och hållbar upplevelse för våra kunder, samtidigt som vi aktivt bidrar till att skydda miljön.

Vi kommer fortsättningsvis att utveckla och anpassa oss till de senaste innovationerna och riktlinjerna inom hållbarhetsområdet. Tillsammans med dig, vår kund, bidrar vi till att forma en mer hållbar framtid. Tack för att du är en del av vår resa mot ansvarig och medveten konsumtion.

bottom of page